Vasarojaus tręšimas – priemonė, pilnaverčiui grūdui formuoti ir kokybiškam derliui gauti

Vasariniai kviečiai ribojami laiko krūmijasi tik 8-12 dienų,  kai tuo tarpu žieminiai kviečiai turi galimybes ilgiau krūmytis, šis periodas trunka apie 20 dienų. Vasarinių kviečių pasėlio tankumas yra vienas svarbiausių derliaus formavimo elementų, nes jų varpos yra menkesnės lyginant su žieminiais kviečiais, o jose grūdų dydis ir kiekis priklauso nuo agrotechnologinių priemonių.

Svarbiausia vasarinių kviečių agrotechnologinė priemonė lemianti derlių yra pasėlių produktyvus tankumas nuo kurio priklauso grūdų kiekis varpoje, 1000 grūdų svoris, bei varpoje esančių grūdų svoris. Trumpas vasarinių kviečių krūmijimasis įpareigoja augalą „pamaitinti“ laiku ir tinkamomis normomis. Pastaraisiais metais vyraujant sausringiems periodams pavasarį vasarinių kviečių sudygimo metu itin sunku suformuoti optimalaus tankumo pasėlį. Sėklų sudygimo procentą lauko sąlygomis nėra būdų reguliuoti agrotechnologiškai, tačiau sudygusius augalus patręšti pagal poreikį įmanoma. Labai svarbu yra ne tik optimali trąšų norma, bet ir forma (makroelementų atsidalinimo laikas). Šį kartą paanalizuosime ir pateiksime rekomendacijas vasarinių kviečių tręšimui azotu pagal gamyboje ir moksliniuose tyrimuose atliktus bandymus ir pastebėjimus.

Stabilizuoto karbamido UREAMAX efektyvumo tyrimai, vasariniuose kviečiuose, buvo atlikti 2017 m. LAMMCŽI. Tyrimų tikslas buvo nustatyti stabilizuoto karbamido UREAMAX efektyvumą vasarinių kviečių derlingumui ir grūdų kokybei. Pagal gautus rezultatus, AB „Kauno grūdai“ agronomai-konsultantai rekomenduoja, stabilizuotu karbamidu UREAMAX vasarinius kviečius patręšti prieš sėją kartu su NPK(S) 4-18-39, 8-20-30 (2), 10-26-26 (2), 5-15-30 (5) , 16-16-16, 15-15-15 (10.5) ar kt. UREAMAX norma – 330 -335 kg/ha arba UREAMAX tręšti vasarinius kviečius BBCH 12-16 – 180 kg/ha, BBCH 29-32 – 150 kg/ha arba trečias variantas – UREAMAX 185 kg/ha prieš sėją kartu su NPK trąšomis ir BBCH 29-32 – 150 kg/ha.

Stabilizuotas karbamidas UREAMAX sudėtis: bendrasis karbamidinis  azotas (N-NH2) kiekis ne mažesnis kaip 46,5 % ir nitrifikacijos inhibitorius PIAMAX (1H-1,2,4 Triazolis + 3 – Maethylpyrazolis). Visuose variantuose tręšiant vasarinius kviečius stabilizuotu karbamidu UREAMAX, sausringomis sąlygomis, pagerėjo kokybiniai parametrai. Hektolitro masė, lyginant su variantu kuriame augalai buvo tręšiami amonio salietra, buvo didesnė 4 proc., pastebėtas ir teigiamas baltymų kitimas (1 pav.)  Stebint bandymuose chlorofilo indeksą: vasarinių kviečių augalai, variantuose  kuriuose stabilizuotas karbamidas buvo tręšiamas per du kartus, pasižymėjo intensyvesne žalia spalva bei fiksuotu didesniu chlorofilo indeksu.  Vasarinių kviečių derlingumui esminio poveikio trąšų formos neturėjo. Panašus vizualūs stebėjimai gauti ir gamyboje.  Apibendrinant atliktus tyrimus ir stebėjimus, sausringu periodu, stabilizuotas karbamidas UREAMAX, panaudotas du kartus vasariniuose kviečiuose, turėjo teigiamą poveikį pilnavertiškų grūdų suformavimui varpose.

Inovatyvios ir ekonomiškos azotinės trąšos UREAMAX 46 privalumai: azoto nuostolių sumažinimas iki minimumo, mažesnis tręšimų skaičius, galima paankstinti tręšimo laiką nesibaiminant dėl azoto nuostolių, trąšoje esantis karbamidinis azotas neišsiplauna taip kaip nitratinis ir lieka dirvoje iki 3 savaičių, ypač efektyvi trąša sausringomis agroklimatinėmis sąlygomis.

Azoto stabilizavimo dėka atidedamas nitrifikacijos procesas. Šiuo procesu reguliuojamas amonio virtimas nitratu. Nitrifikacijos inhibitorius sumažina nitratų nutekėjimą į gilesnius dirvožemio sluoksnius bei sumažinama N2O emisiją, dėl šių priežasčių UREAMAX prisideda prie aplinkos tausojimo.

 

baltymai

 

hektolitro

 

Kitos naujienos

Dar prieš Rusijos karą Ukrainoje žemės ūkio bendrovės ir ūkininkai suprato: situacija pasaulio trąšų rinkoje kinta...

Skaityti daugiau

Trąšų kainoms pasiekus neprognozuotas aukštumas, viena iš aktualiausių šių dienų temų tapo, azoto normų mažinimo...

Skaityti daugiau

 

Dažnas ūkininkų klausimas: kada galiu panaudojus glifosatą apipurkštus augalus įterpti į dirvą ir sėti sekančius...

Skaityti daugiau