Nauda ar žala intensyviai tręšiant azotu?

Pagal intensyvią technologiją auginamų žemės ūkio augalų sėjomainos siaurėja. Vis didesni plotai sėjami žieminių kviečių į skustą dirvą bei atsėliuojami. Tiek skutimas, tiek atsėliavimas turi neigiamą poveikį žieminių kviečių derliui. Brangstant trąšoms svarstoma apie kompleksinių trąšų normų sumažinimą, ypač didelė rizika yra mažinti trąšų normas atsėliuotose pasėliuose. Kai kurių piktžolių rūšių plitimas pasižymi stipria koreliacija su azoto trąšų normomis, be to atsėliuojant ir skutant piktžolių sėklos išbarstomos viršutiniame dirvos sluoksnyje ir turi puikias sąlygas sudygti bei augti. Taigi mažindami kompleksinių trąšų normas sudarysime palankias sąlygas didinti azotinių trąšų normas, o tai turės teigiamą poveikį piktžolių kurios toleruoja ir intensyviau plinta didesnėse azotinių trąšų normų fonuose.

Remiantis moksliniais tyrimais, nustatyta, kad tuščioji aviža intensyviau įsavina azotą augdama (Triticum aestivum L.) vasarinių kviečių pasėliuose. Rudenį tuščioji aviža sudygsta pasėliuose taip pat ir pagal pastarųjų metų patirtį sėkmingai peržiemoja, ši piktžolė esmingai mažina kviečių derlių. Sekanti piktžolė toleruojanti didelius azoto tręšimo fonus yra daržinė žliūgė. Ši žiemojanti piktžolė geba stipriai stelbti javų pasėlius bei juos sunaikinti (1 pav.). Visiems gerai žinoma piktžolė bekvapis šunramunis puikiai toleruoja didesnes azotinių trąšų normas, šios piktžolės gausesnės populiacijos dažnai aptinkamos po ankštinių javų (pupų ar žirnių) priešsėlio, azotas yra viena iš priežasčių lemiančių b. šunramunio plitimą. Vienmetės miglės, veronikos spp., dirvinės aklės populiacijos gausesnės azotingose dirvose. Taigi turbūt kiekvienas atradome savo laukų piktžolę kuri toleruoja dideles azotinių trąšų normas. Dažnai kontrolė minėtų piktžolių prasideda ražienų glifosavimu (Krypt 540, Taifun B, Gallup Super 360) bei rudeniniu herbicidų panaudojimu. Paminėtos piktžolės beveik visos yra sunkiai kontroliuojamos ir suklydus jų kontrolėje pasekmės lydės iki derliaus nuėmimo.

Didžioji dalis žieminių javų herbicidais purškiami iš rudens, veikliosios medžiagos purškimui pasirenkamos pagal lauko poreikį. Purškiant platesniu veikliųjų medžiagų kompleksu sukontroliuojama daugiau piktžolių rūšių. Tačiau Lietuvoje taip susiklostė, kad esamose sėjomainose taikant supaprastintą žemės dirbimą (skutimą) efektyviausias piktžolių kontrolės būdas yra purškimas herbicidais rudenį. AB Kauno grūdai rudens sezonui piktžolių kontrolei siūlo herbicidus Legacy Pro, Stakato 500 SC ir Boxer arba Cevino 500 SC mišinį. Legacy Pro (diflufenikanas 40 g/l, pendimentalinas 300 g/l, chlorotoluronas 250 g/l)– selektyvus kontaktinio ir dirvinio poveikio herbicidas, kontroliuojantis dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles. Šis herbicidas kontroliuoja visas pagrindines segetalines piktžoles. Kadangi herbicidas yra dirvinis jo veikimui poveikį turi dirvos savybės (pH) bei piktžolių sudygimo laikas bei gausa. Tokios piktžolės kaip kibusis lipikas geba dygti keliais etapais ir susilpnėjus dėl vienokių ar kitokių priežasčių herbicido poveikiui sudygsta pasėlyje. Legacy Pro poveikį piktžolėms pasėliuose pastebėti galima net ir pavasarį. Verta paminėti, kad Legacy Pro registruota norma yra 1,8 L/ha ši norma sukontroliuoja pagrindinių piktžolių plitimą, atskirais atvejais ir išimtimis dėl paminėtų priežasčių verta stebėti pasėlio piktžolėtumą ir papildyti rudeninį herbicidinį purškimą veikliąja medžiaga pagal plintančių piktžolių rūšį.

Sekantis herbicidų mišinys kontroliuojantis kaip ir Legacy Pro visas pagrindines vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles yra Boxer (prosulfokarbas 800 g/l) arba Cevino 500 SC (flufenacetas 500) ir Stakato (diflufenikanas 500 g/l). Veronikos spp., dirvinės našlaitės, kibieji lipikai pastarųjų sėjomainų piktžolės kurias pavasarį sunku sukontroliuoti, herbicidas Stakato net ir minimaliomis normomis puikiai atlieka šią funkciją. Tiek Legacy Pro, tiek Boxer (prosulfokarbas 800 g/l) arba Cevino 500 SC (flufenacetas 500) ir Stakato (diflufenikanas 500 g/l) mišiniai puikiai kontroliuoja dirvinės smilguolės plitimą. Dirvinė smilguolė yra šarmingų dirvų indikatorius šios piktžolės populiacijos aptinkamos gausesnės centrinėje ir Pietų Lietuvoje dėl to ūkiai renkasi purškimą tiek rudenį tiek ir pavasarį sukontroliuoti gausiai išplitusias dirvines smilguoles, bet tai yra tik išimtys dažnai pakanka ir vienkartinio rudeninio purškimo herbicidu pvz.: Legacy Pro.

Remiantis moksliniais tyrimais nustatyta, kad Trimmer 50 SC (tribenuron metilas 500) efektyviau veikia didesnio azoto tręšimo fonuose, tačiau ne visas piktžoles. Didinant azoto normą efektyviau sukontroliuojamas yra bekvapis šunramunis. Tribenuron metilas puikiai veikia rapsų pabiras, garstukus, notreles spp., dirvines akles, trikertes žvagines ir kt. piktžoles. Trimmer 50 SG žieminiuose kviečiuose, miežiuose bei rugiuose registruotas nuo 2 lapelių tarpsnio (BBCH 12) dėl to efektyviai gali papildyti ir rudeninius herbicidų mišinius. Žinant, kad skustose dirvose šiaudų skaidymui naudojamos įvairios azoto trąšos, šis tręšimas turi teigiamą poveikį ir Trimmer 50 SC efektyvumui didinti atskiroms piktžolių rūšims.

Kitos naujienos

 

Dažnas ūkininkų klausimas: kada galiu panaudojus glifosatą apipurkštus augalus įterpti į dirvą ir sėti sekančius...

Skaityti daugiau

„Kauno grūdai“ plečia klientams skirtos savitarnos svetainės https://savitarna.kggroup.eu funkcionalumus. Prie šios...

Skaityti daugiau

Nuo šiol Corteva AgriscienceTM bus viena iš pagrindinių bulvių augintojų partnerių Lietuvoje ir visame pasaulyje,...

Skaityti daugiau