Įvairios formos trąšų pasirinkimas rudeniniam augalų tręšimui

Šiuolaikinės augalininkystės technologijos užtikrina stabilų aukštos kokybės derlingumą ir leidžia racionaliai naudoti dirvožemį, tik būtina parinkti tinkamus ir kokybiškus produktus. Mokslininkai atkreipė dėmesį į sunkiųjų metalų daromą poveikį žmogaus sveikatai, todėl Europos Taryba nuosekliai mažina sunkiųjų metalų limitus trąšose siekdama užtikrinti sveikos augalininkystės produkcijos gamybą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į  kadmį (Cd), nes šis elementas pasižymi kancerogeniškumu ir mutageniškumu ir gali kauptis dirvožemyje. Įmonės „PhosAgro“ gaminamos trąšos, kurių didžiąją dalį sudaro trąšos fosforo pagrindu, neturi kadmio (Cd), jose mažiausi arseno (As), švino (Pb), chromo (Cr) ir gyvsidabrio (Hg ) kiekiai, nes jų gamybai naudojami Kolos pusiasalio aukščiausios kokybės žaliaviniai fosfatai, todėl trąšose jie neviršija 20 mg Cd/Kg P2O5 ir nesudaro sąlygų kauptis kancerogenams dirvožemyje. Tad mūsų žemdirbiams gerai žinomos kompleksinės trąšos NPK(S) 8-20-30(2), NPK(S) 10-26-26(2) NPK(S) 5-15-30(5) užtikrins ne tik puikią granulių kokybę, maistinių elementų pasisavinimą, bet ir kokybišką derlių, sveiką maistą, saugos gamtą.