Mospilan

Aprašymas

MOSPILAN 20 SG – sisteminio ir dalinio kontaktinio veikimo insekticidas. Patekęs į kenkėjo organizmą pažeidžia jo centrinę nervų sistemą. Kenkėjai nustoja maitintis iš kart po nupurškimo, jų judesiai tampa nekoordinuoti ir per 1-2 dienas numiršta. Taip pat pasižymi stipriu translaminariniu veikimu: užpurkštas ant augalo dalies greitai išplinta po visą augalą.

Veiklioji medžiaga: acetamipridas 200 g/kg (20 %)


Produkto forma: vandenyje tirpios granulės


MOSPILAN 20 SG yra kontaktinio ir sisteminio poveikio neonikotinoidų cheminės grupės insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo rapsinių žiedinukų.

 

Veiklioji medžiaga

Acetamipridas 200 g/kg.

Produkto forma

Vandenyje tirpūs milteliai.

Pakuotė

1 kg

Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą per sezoną.
Kitam purškimui naudokite kitos cheminės grupės insekticidą.
Tirpalo kiekis: 200 – 600 l/ha
Paskutinis purškimo terminas iki derliaus nuėmimo – 72 dienos.
Oro sąlygos purškimo metu.


MOSPILAN 20 SG efektyvus naudojant jį 5–350C temperatūroje ir esant 20–95 % santykinei oro drėgmei. Dėl spartaus produkto įsiskverbimo į augalą, išpurkštam tirpalui spėjus nudžiūti, nulijęs lietus neturi įtakos insekticido veikimui.


Tirpalo paruošimas
Pripildyti purkštuvo talpą iki ¼ vandens. Supilti reikiamą produkto kiekį ir išmaišyti. Po to supilti likusį vandens kiekį ir gerai išmaišyti. Neruošti tirpalo daugiau nei reikia vienos dienos poreikiams.
Saugos priemonės
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti sandarius batus.


Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti sandarią avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.


Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Einant į javų apdorotus plotus būtina mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Kiti produktai

Actellic 500 EC

Skirtas tuščių sandėlių dezinfekcijai.
Actellic 500 EC
Skirtas tuščių sandėlių dezinfekcijai.

Bulldock 025 EC

Kontaktinis ir per kenkėjo virškinamąjį traktą veikiantis plataus...
Bulldock 025 EC
Kontaktinis ir per kenkėjo virškinamąjį traktą veikiantis plataus...

Kaiso 50 EG

Kontaktinio ir vidinio poveikio insekticidas priklausantis sintetinių...
Kaiso 50 EG
Kontaktinio ir vidinio poveikio insekticidas priklausantis sintetinių...

Karate Zeon 5 CS

Karate Zeon 5 CS - kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas,...
Karate Zeon 5 CS
Karate Zeon 5 CS - kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas,...