Roundup ACE ST

Aprašymas

Sisteminis fosforo organinių junginių klasės herbicidas, skirtas daugiamečų ir vienmečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš derliaus nuėmimą varpinių javų, rugių, žirnių, linų, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, pūdymuose, laukuose po derliaus nuėmimo bei vaismedžių pomedžiuose.

Veiklioji medžiaga:

Glifosatas 450 g/l.

Produkto forma:

Vandeninis tirpalas.

Pakuotė

20 L

Dokumentai:

Veiklioji medžiaga:

Glifosatas yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias jo dalis, aktyvios vegetacijos metu.

Rekomendacijos:

  • Roundup® ACE ST poveikis piktžolėms pastebimas po 5 - 10 dienų, o visiškai jos žūsta po 2 – 3 savaičių.
  • Roundup® ACE ST efektyviausiai veikia piktžolėms turint gerą lapiją (varputis turi ne mažiau 3-4 lapus).
  • Veikimo simptomai pasireiškia lapų raudonavimu, vėliau geltonavimu.
  • Lietus Roundup® ACE ST gali nuo lapų nuplauti, todėl purkšti vienametes varpines piktžoles reikia ne mažiau 1 valandą prieš lietų, varputį reikia purkšti 2 valandos prieš lietų, kitas daugiametes varpines ir plačialapes piktžoles reikia purkšti ne mažiau kaip 4 valandos prieš lietų.
  • Nuo purškimo iki dirvos dirbimo turi praeiti 24 valandos, purškiant vienametes piktžoles ir 72 valandos, purškiant daugiametes piktžoles. Roundup® ACE ST geriausiai veikia, kai oro temperatūra 10-20°C šilumos ir pakanka drėgmės.

Augalai ir normos:

Žemės ūkio augalai Norma (l/ha) Naudojimo laikas
Varpiniuose javuose 2,4 2 savaites prieš pjūtį, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%. Tai atitinka pilnos vaškinės brandos stadiją. Praktiškai tai yra tada, kai spaudžiant nykščio nagu ant grūdo lieka žymė. Nepurkšti Roundup Gold sėklinių javų plotų.
Žirniuose 2,4 2 savaites iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams. Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes.
Žirniuose 3,2 10-14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% anksčių. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams. Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Linuose 2,4 Kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Paskutinis terminas iki derliaus nuėmimo 10 dienų. Nenaudoti sėklinių linų pasėliams. Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes.
Linuose 3,2 Kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Paskutinis terminas iki derliaus nuėmimo 10 dienų. Nenaudoti sėklinių linų pasėliams. Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Žieminiuose ir vasariniuose rapsuose 2,4 10-14 dienų iki derliaus nuėmimo. Kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliams. Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes.
Žieminiuose ir vasariniuose rapsuose 3,2 10-14 dienų iki derliaus nuėmimo. Kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliams. Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pūdymuose 1,6 Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
Pūdymuose 3,2 Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
Laukuose po derliaus nuėmimo 1,6 Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Po derliaus nuėmimo nurinkti šiaudus. Dirvos nedirbti. Leisti piktžolėms atželti. Purkšti kai varpučiai turi 3-6 lapelius. Purkšti Roundup Gold galima iki vėlyvo rudens. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
Laukuose po derliaus nuėmimo 3,2 Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Po derliaus nuėmimo nurinkti šiaudus. Dirvos nedirbti. Leisti piktžolėms atželti. Purkšti kai varpučiai turi 3-6 lapelius. Purkšti Roundup Gold galima iki vėlyvo rudens. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
Vaismedžių pomedžiuose 1,6 Purškiamos vegetuojančios vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Pastaba: nenaudoti 1-2 metų jaunuose soduose be specialios kamienų apsaugos.
Vaismedžių pomedžiuose 3,2 Purškiamos vegetuojančios daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Pastaba: nenaudoti 1-2 metų jaunuose soduose be specialios kamienų apsaugos.
Ne žemės ūkio paskirties plotuose 2,4 Elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai. Purškiamos vegetuojančios vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės.
Ne žemės ūkio paskirties plotuose 4,8 Elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai. Purškiamos vegetuojančios daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės.
Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams 1,6 Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu. Purkšti birželio-rugpjūčio mėnesiais vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskites piktžoles ir minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.
Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams 3,2 Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu. Purkšti birželio-rugpjūčio mėnesiais vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.
Miškų ūkyje viržių naikinimui 3,2 Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu. Purkšti viržius. Pastaba: šią normą naudoti viržių naikinimui dirvose, kuriose gausu organinių medžiagų.
Miškų ūkyje viržių naikinimui 4,8 Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu. Purkšti viržius. Pastaba: šią normą naudoti viržių naikinimui dirvose, kuriose gausu mineralinių medžiagų.
Spygliuočių želdiniuose 1,6 Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamų metu pumpurui. Purškiamos vegetuojančios vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės ir minkštųjų lapuočių atžalos bei krūmai.
Spygliuočių želdiniuose 3,2 Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamų metu pumpurui. Purškiamos vegetuojančios daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos bei krūmai.
Minkštųjų lapuočių kelmai 1 dalis Round up Gold ir 4-5 dalys vandens Minkštųjų lapuočių kelmų apdorojimas jų atžėlimo sunaikinimui. Birželio-rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami.

 

Kiti produktai

Avoxa

Sisteminio veikimo herbicidas, priklausantis fenilpirazolinų ir...
Avoxa
Sisteminio veikimo herbicidas, priklausantis fenilpirazolinų ir...

Agil

Sisteminis herbicidas vienmetėms ir daugiametėms vienaskiltėms...
Agil
Sisteminis herbicidas vienmetėms ir daugiametėms vienaskiltėms...

Belvedere Extra

Selektyvus kontaktinio ir dirvinio veikimo herbicidas, skirtas...
Belvedere Extra
Selektyvus kontaktinio ir dirvinio veikimo herbicidas, skirtas...

Biathlon 4D

Sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti...
Biathlon 4D
Sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti...