Grodyl

Aprašymas

Herbicidas naudojamas vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač kibiojo lipiko) naikinimui žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, rugių pasėliuose. Skirtas profesionaliam naudojimui.

Veiklioji medžiaga

Amidosulfuronas 750 g/kg.

Produkto forma

Vandenyje dispersiškos granulės.

Pakuotė

0,5 kg

Gamintojas:
Gamintojas
Dokumentai:

Naudojimo instrukcija:

  • Grodyl - atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, skirtas naikinti vienmetėms dviskiltėms piktžolėms sudygusių javų pasėliuose.
  • Herbicidas į augalus patenka per lapus ir šaknis ir su augalo sultimis pasiskirsto visame augale.
  • Vyksta stiprus piktžolių augimo slopinimas, o po kelių dienų išryškėja ir nekrotinės dėmės (pirmiausia arti viršūnėlių).
  • Per 2–6 savaites, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visai sunyksta.
  • Produktas geriausiai veikia piktžoles, kai jos turi 2–3 lapelius. Herbicidas gerai naikina kibųjį lipiką, nepriklausomai nuo jo išsivystymo tarpsnio.

Labai geras efektyvumas ( >90 proc.):

Šiurkštusis burnotis (Amaranthus retrofleksus), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), kibusis lipikas (Galium aparine), vijoklinė rūgtis (Fallopia convolvulus), dirvinis vėdrynas (Ranunculus arvensis), dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum), garstukas (Sinapis arvensis), paprastasis kežys (Spergula arvensis), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense), savaime išsisėję rapsai.

Vidutinis efektyvumas (60-85 proc.):

Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), ramunės (Matricaria spp.), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), rauktalapė rūgštynė (Rumex crispus)

Silpnas efektyvumas (< 60 proc.):

Balandos (Chenopodium spp.), dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), notrelė (Lamium spp.), pūdyminė aguona (Papaver rhoeas), našlaitės (Viola spp.), daugiametės piktžolės.

Naudojimo laikas ir normos:

  • Rekomenduojama norma žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, rugiams: 20-40 g/ha.
  • Grodyl naudojamas pavasarį, prasidėjus vegetacijai, krūmijimosi tarpsnyje. Galima purkšti, kai oro temperatūra pakyla iki 5 C.
  • Jeigu kibusis lipikas yra iki 20 cm dydžio, jį sunaikins 20 g/ha herbicido norma. Jeigu kibusis lipikas 20-50 cm dydžio, reikia naudoti 40 g/ha normą.
  • Norint geriau išnaikinti dviskiltes piktžoles, rekomenduojamas toks mišinys: Grodyl 20 g/ha + 2,4 D ir MCPA grupių produktai (naudojimo laikas ir normos - kaip nurodyta šių herbicidų etiketėse).
  • Norint išnaikinti dviskiltes piktžoles ir dirvinę smilguolę rekomenduojamas toks mišinys: Grodyl 20-40 g/ha + Puma Universal 69 g/l v.e. 0,8-1,2 l/ha. Purkšti pavasarį, javams esant krūmijimosi – antro bamblio tarpsnyje.

Kiti produktai

Avoxa

Sisteminio veikimo herbicidas, priklausantis fenilpirazolinų ir...
Avoxa
Sisteminio veikimo herbicidas, priklausantis fenilpirazolinų ir...

Agil

Sisteminis herbicidas vienmetėms ir daugiametėms vienaskiltėms...
Agil
Sisteminis herbicidas vienmetėms ir daugiametėms vienaskiltėms...

Biathlon 4D

Sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti...
Biathlon 4D
Sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti...

Elumis 105 OD

Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vienaskiltėms ir...
Elumis 105 OD
Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vienaskiltėms ir...