Biathlon 4D

Aprašymas

Sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos:

714 g/kg (71,4%) tritosulfurono;
54 g/kg (5,4%) florasulamo.

Produkto forma:

Vandenyje dispersiškos granulės.

Pakuotė

1,05 kg;
0,5 kg.

Gamintojas:
Gamintojas
Dokumentai:

Veikimo būdas:

  • Biathlon 4D yra dviejų veiklių medžiagų herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose.
  • Tritosulfuronas priklauso sulfonilurejos, florasulamas - triazolpirimidinų klasės herbicidams.
  • Herbicidas blokuoja svarbių baltymų acetolaktato sintetazės (ALS-inhibitorius) sintezę. Tai stabdo proteinų gamybą augale, taip sumažindamas augalų augimą ir ląstelių vystymąsi.
  • Biathlon 4D pirmiausiai veikia per lapus, yra pilnai sisteminis herbicidas, skirtas naudoti po sudygimo ir vėlesniuose augimo tarpsniuose (BBCH 13-39).
  • Veiksmingumas nuo piktžolių nurodytas, kai Biathlon 4D norma 70 g/ha kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Dash.

Norma ir purškimo laikas:

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai.
  • Norma: 55 – 70 g/ha Biathlon 4D + Dash.
  • Naudojimo laikas: nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo tarpsnio, (BBCH 29–39).
Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos.
  • Norma: 40 – 55 g/ha Biathlon 4D + Dash
  • Naudojimo laikas: nuo 3 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos, (BBCH 13–29).

Vandens kiekis. Rekomenduojamas vandens kiekis - 100 – 300 l/ha.

Kiti produktai

Avoxa

Sisteminio veikimo herbicidas, priklausantis fenilpirazolinų ir...
Avoxa
Sisteminio veikimo herbicidas, priklausantis fenilpirazolinų ir...

Agil

Sisteminis herbicidas vienmetėms ir daugiametėms vienaskiltėms...
Agil
Sisteminis herbicidas vienmetėms ir daugiametėms vienaskiltėms...

Elumis 105 OD

Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vienaskiltėms ir...
Elumis 105 OD
Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vienaskiltėms ir...

Elegant 2FD

Selektyvus herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles...
Elegant 2FD
Selektyvus herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles...