Diqua

Aprašymas

Purškiamas defoliantas, naudojamas prieš bulvių derliaus nuėmimą, rapsuose pašalinti žalias piktžoles ir desikuoti žemės ūkio augalus.

Skirtas:

Bulvėms, rapsams.

Veiklioji medžiaga:

- Dikvatas kaip dibromido druska 200 g/l (16.7 %).
- Sudėtyje yra dikvato. Gali sukelti alergiją.

Fasuotė

10 L

Gamintojas:
Gamintojas
Dokumentai:

Naudojimo rekomendacijos:

 • Purškiamas prieš derliaus nuėmimą bulvėse, rapsuose pašalinti žalias piktžoles ir desikuoti žemės ūkio augalus. 
 • Purškimas Diqua nepagreitina nokimo, augalai jau turi būti subrendę purškimo metu.
 • Jei naudojamas augaluose, kurie nėra pilnai sunokę, sėklos bus prasto daigumo (jei naudojama sėklai) ir smulkios.
 • Veikia greitai žalias augalų dalis, lietus 15 minučių po purškimo neturi neigiamo poveikio efektyvumui.
 • Preparatas desikuoja augalus ir piktžoles per keletą dienų.
 • Diqua neveikia per dirvą ir neturi neigiamo poveikio po to auginamiems augalams.
 • Purškiama tik vieną kartą.
 • Specifiniai apribojimai: purškimui nenaudoti įrangos, purškiančios ultrasmulkialašiu būdu. 

Bulvienojų desikavimas:

 • Diqua purškiamas kai bulvių gumbai jau susiformavę ir yra reikalingo dydžio.
 • Jeigu bulvių gumbai bus sandėliuojami, tuomet turi praeiti 7-10 dienų nuo purškimo iki derliaus nuėmimo, kad susidarytų odelė.
 • Purkšti, geriausia dienos metu, kai žemas oro drėgnumas t.y. ryte iki vidurdienio. 
 • Purškimas sausu periodu. Dirvos drėgmė purškimo metu yra kritinis faktorius tinkamam Diqua naudojimui.
 • Jei dirva per sausa purškimo metu Diqua gali pažeisti gumbus.
 • Jei purškimo metu arba tuoj po purškimo silpnai palyja, didelė rasa arba rūkas augalų pažeidimo rizika didėja.
 • Nepurkšti jei dirva yra sausa. Smėlėtose, lengvose dirvose.
 • Prieš purškiant būtina patikrinti dirvos drėgnumą apie gumbus, kad būti tikram jog dirva pakankamai drėgna apie gumbus ir žemiau jų.
 • Kiekvienas laukas turi būti patikrintas keliose vietose, ypač jei dirvos tipas lauke skiriasi.

Naudojimo normos:

 • Bulvienojų desikavimui naudojama 2,0 l/ha.
 • Vandens kiekis: 200 – 300 l/ha. Jei bulvienojai tankūs naudojamas didesnis vandens kiekis.

Rapsų desikavimas:

 • Purškiant anksti, kol nesubrendusios sėklos, gali sumažėti sėklų daigumas.
 • Jei purškiama per vėlai derlius gali būti prarastas dėl sėklų išbyrėjimo.
 • Teisingas purškimo laikas, kai: 
  • Apatiniame augalo trečdalyje: visos sėklos tamsiai rudos arba juodos.
  • Viduriniame augalo trečdalyje: 90% sėklų yra raudonai rudos- tamsiai rudos ir keletas juodų , 10% sėklų yra žalios, kietos ir lanksčios;
  • Viršutiniame augalo trečdalyje: daugiau nei pusė sėklų yra žalios, kietos ir lanksčios.
 • Jei augalai yra išgulę, sėklos viršutinėje pusėje subręs anksčiau nei apatinėje. Šiuo atveju purškiama, kai visos sėklos viršutinėje pusėje yra nuo raudonai rudų iki tamsiai rudų.
 • Nelaukite kol subręs sėklos apatinėje dalyje.

Naudojimo norma:

 • 2,0 l/ha naudojant 250-300 l/ha vandens.
 • Naudoti didesnį vandens kiekį jei augalai tankūs, ypač jei augalai aukšti, tankūs ar sugulę.
 • Pridėti 100 ml alkoholetoksilatinį priedą 100 l tirpalo.

Derliaus nuėmimas:

 • Derlius gali būti imamas 7-14 dienų po purškimo.
 • Derlių galima pradėti imti, kai sėklos yra subrendusios, juodos ir sėklų drėgnumas yra 12-15%. 

Tirpalo ruošimas:

 • Prieš atidarant gerai suplakti pakuotę.
 • Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų vandenį.
 • Pripildyti 9/10 vandens į purkštuvo talpą ir įjungti maišyklę.
 • Supilti reikiamą Diqua kiekį ir likusį vandenį.
 • Maišyklė turi būti įjungta tirpalo ruošimo ir purškimo metu.
 • Nepalikti purkštuve tirpalo.
 • Visada patikrinti purkštuvą ar jis tinkamai paruoštas darbui.
 • Po darbo kruopščiai išplauti visus įrengimus.

Kiti produktai

Reglone Super 150 SL

Defoliantas, kuris nudžiovina bet kurių augalų, įskaitant ir piktžoles...
Reglone Super 150 SL
Defoliantas, kuris nudžiovina bet kurių augalų, įskaitant ir piktžoles...