Apie mus

Projektas, skirtas ūkininkui, kurio tikslas - tvarus ir produktyvus ūkis.

Augalininkystės verslas

Vienas iš pagrindinių AB „Kauno Grūdai“ verslų – augalininkystė, kurio veiklos esmę sudaro:

  • bendradarbiavimas su ūkininkais,
  • ekspertinės konsultacijos padedančios išauginti kuo gausesnį ir kokybiškesnį derlių minimaliomis sąnaudomis, bei grūdų supirkimas.

Mūsų infrastruktūra

AB „Kauno Grūdai“ turi 8 elevatorius ir galimybę saugoti daugiau nei 250 000 tonų grūdų. Kompanija plečia savo paslaugų tinklą superkant grūdus, parduodant produkciją bei konsultuojant ūkininkus.

Visų kompanijos turimų elevatorių laboratorijos yra patikrintos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos. Jos atitinka grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų kokybės tyrimo laboratorijų auditavimo tvarką. 

AB „Kauno Grūdai“ kasmet investuoja tiek į verslo plėtrą, technologijas, tiek į žmogiškąjį faktorių ir kuria nuolatinį ryšį tarp agronomų-konsultantų bei ūkininkų.

Kompleksinės paslaugos ūkininkams:

  • ekspertinės konsultacijos ūkininkams,

  • grūdų supirkimas ar saugojimas,

  • prekyba augalų apsaugos priemonėmis,

  • prekyba trąšomis,

  • prekyba mikroelementinėmis trąšomis,

  • prekyba sėklomis. 

AB „Kauno Grūdai“ daugelio ūkininkų yra vertinama kaip patikima vietinės rinkos perdirbėja, kuri superka platų grūdinių kultūrų asortimentą savo gamybai: maistinius ir pašarinius kviečius, maistinius ir pašarinius rugius, kvietrugius, miežius, avižas, kukurūzus, žirnius, pupas bei rapsus.