Kraštovaizdžio tvarkymui – ES lėšos

Birželis 23 d. 2009
naujiena

Norėdami gauti Europos Sąjungos skiriamą paramą kraštovaizdžio tvarkymui, ūkininkai turi sutvarkyti ir laiku nušienauti pievas, išvežti iš jų žolę, prižiūrėti gyvatvores ar žiemai tinkamai paruošti ražienų laukus. Už tai parama yra skiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“.


Renkamos paraiškos

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) renka paraiškas pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos” programą „Kraštovaizdžio tvarkymo“. Jau kelerius metus iš eilės paraiškos yra renkamos kartu su žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijomis.

„Kraštovaizdžio tvarkymo“ programoje ūkininkai gali teikti paraiškas pagal aštuonias veiklas: „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, „Šlapynių tvarkymas“, „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“, „Medingų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje“, „Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas“ ir „Melioracijos griovių tvarkymas“.

Siekiama išsaugoti pievas

Ši parama teikiama siekiant išsaugoti ir tinkamai tvarkyti natūralias ir pusiau natūralias pievas, šlapynes, išsaugoti ir prireikus atkurti ekstensyvias ūkininkavimo sistemas pievose ir šlapynėse. Taip pat ja siekiama mažinti ūkininkavimo intensyvumą intensyviai naudojamose pievose, apsaugoti biologinę įvairovę ir vandens telkinius nuo taršos.

Pagal KPP prgramos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklos sritis paramos gali kreiptis ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), saugomų teritorijų direkcijos ir miškų urėdijos (šie pareiškėjai gali dalyvauti programos veiklose „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ ir „Šlapynių tvarkymas“), taip pat asociacijos ar kiti žemės ūkio veiklos subjektai.

Reikalavimų laikymasis

Siekdami gauti Europos Sąjungos išmokas, pareiškėjai turi laikytis tam tikrų reikalavimų. Bendras žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitas plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų. O lauko plotas, už kurį pareiškėjas prašo išmokų, privalo būti ne mažesnis nei 0,1 ha, tačiau šis reikalavimas yra netaikomas programos veiklos „Kraštovaizdžio elementų valdoje tvarkymas“ ir „Melioracijos griovių tvarkymas“.

Reikalavimas veiklą vykdyti žemės ūkio naudmenose yra netaikomas dalyvaujantiems šiose veiklose: „Kraštovaizdžio elementų valdoje tvarkymas“, „Melioracijos griovių tvarkymas“ ir „Šlapynių tvarkymas“.

Įsipareigojimai – 5 metams

Visi pareiškėjai ir paramos gavėjai turėtų įsidėmėti, kad už gaunamą paramą jie turi prisiimti įsipareigojimus ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

Jau šiemet deklaracijas ir kartu paraiškas pagal KPP priemones teiksiantys ūkininkai privalo be geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų laikytis ir dalies valdymo reikalavimų. GAAB ir valdymo reikalavimai kartu sudaro kompleksinio paramos susiejimo reikalavimus.

Tikrinamas reikalavimų laikymasis

NMA atstovai tikrins, kaip laikomasi dalies valdymo reikalavimų, kurie susiję su laukinių paukščių natūralių buveinių ir laukinės floros, faunos apsauga, požeminio vandens apsauga nuo taršos, taip pat nuotekų dumblo naudojimu, ūkinių gyvūnų ženklinimu ir registravimu. Visuose NMA teritoriniuose skyriuose galima gauti informacinės medžiagos, susijusios su kompleksinių paramos susiejimo reikalavimų laikymusi. Taip pat informaciją galima rasti internetinėje NMA svetainėje www.nma.lt.

Pernai iš viso buvo atlikta beveik 20 tūkst. tokių patikrų. Šiais metais patikrų metu bus žiūrima, kaip ūkininkai laikosi ne tik jiems jau įprastų, bet šiemet įsigaliojusių naujų reikalavimų. Svarbu žinoti - jei tokių patikrų metu nustatoma, kad reikalavimo nesilaikoma nors dalyje deklaruoto ploto, priimamas sprendimas, kad reikalavimo neatitiko visas deklaruotas plotas. Tuomet gresia sankcijos – sumažinta arba iš viso neskiriama parama.

NMA specialistų teigimu, kasmet aptinkama nemažai pažeidimų, iš kurių dažniausi - dalis ūkininkų neturi aiškių ūkio valdų ribų ar riboženklių, deklaruoja didesnį plotą nei iš tiesų yra dirbamas.

NMA specialistai atkreipia dėmesį, kad ūkininkams reikia pasirūpinti ilgalaikiais riboženkliais, kurie žymėtų aiškias deklaruojamo ploto ribas. Jeigu riboženklių nėra, laukas laikomas nerastu.

Dalintis su draugais:
Kitos naujienos
  • Informacija apie pareiškėjus – internete

    Nuo šiol internetiniame portale http://portal.nma.lt viešai skelbiami pareiškėjai, teikę paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. (KPP) programos investicines priemones.

    0
    publikuota Vasaris 18 d. 2009